Special Friends

Elk jaar is de groep van Special Friends ook aanwezig. Dit is een groep met enthousiaste vrijwilligers die er zijn voor de kinderen die een beperking hebben. Hierbij kunt u denken aan ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum, leer- en/of ontwikkelingsachterstand, etc. Deze kinderen hebben moeite om goed mee te kunnen doen met activiteiten in een grote groep. Ze hebben een stukje extra begeleiding nodig in de vorm van extra uitleg of iemand om op terug te kunnen vallen als het even teveel of te moeilijk wordt. Kinderen die meedoen via Special Friends zitten in een groepje van max. drie kinderen bij één begeleider. Samen doen zij mee aan de activiteiten tijdens de week. Onze vrijwilligers hebben allemaal affiniteit met kinderen met een beperking, ze staan inmiddels al weer te trappelen van ongeduld. Er zijn geen extra kosten om mee te doen via Special Friends. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Nelleke Vliek. Dit kan telefonisch 0615593708 of via de mail specialfriendstiel@hotmail.com