Betaling

  • Deelname aan het jeugdspektakel is alleen mogelijk wanneer het inschrijfgeld en eventuele extra kosten voor optionele activiteiten volledig zijn voldaan.
  • Aanmeldingen voor activiteiten met voorinschrijving zijn pas definitief na volledige betaling van het inschrijfgeld + eventuele extra kosten. VOL = VOL. Bent u te laat met betalen, dan is deelname helaas niet meer mogelijk.

Annulering

  • Tot 6 weken voor aanvang van het jeugdspektakel kunt u kosteloos annuleren en krijgt u het volledige betaalde bedrag aan inschrijfgeld retour.
  • Tot 3 weken voor aanvang van het jeugdspektakel kunt u annuleren en krijgt u de helft van het betaalde bedrag aan inschrijfgeld retour.
  • Hierna vind geen retourenring van (een deel van) het inschrijf geld meer plaats bij annulering.

Verzekering

  • Ten behoeve van alle deelnemers is een collectieve WA verzekering en een ongevallenverzekering afgesloten.
  • Stichting Jeugdvakantieweken Tiel stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan kleding, goederen ed. van deelnemers.

Overige voorwaarden

  • Stichting Jeugdvakantieweken Tiel behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal (foto’s/video’s) dat tijdens het Jeugdspektakel gemaakt wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming of financiële tegemoetkoming van en aan de deelnemer.
  • We verwachten van alle deelnemers dat ze zich houden aan de regels en zich gedragen.
  • Stichting Jeugdvakantieweken Tiel behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder enige vorm van compensatie uit te sluiten van deelname als onacceptabel gedrag hier aanleiding toe geeft.

Door inschrijving en deelname aan het Jeugdspektakel verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden en regels.